8-10 kwietnia 2021, Katowice, Studio

UWAGA! ZMIANA FORMY ORGANIZACJI WYDARZENIA.

SYMPOZJUM W TRYBIE ONLINE!

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w 13-tej edycji Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki". Od ostatniej edycji minął prawie rok, wtedy udało nam się zorganizować sympozjum rogówkowe tuż przed ogłoszeniem ograniczeń związanych z pandemią.

Mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać z Państwem osobiście, tradycyjnie w Wiś le, ta k jak to zawsze miało miejsce.

Niestety, pandemia jest nieprzewidywalna i sytuacja z nią związana zmusiła nas ostatecznie do zmiany formy wydarzenia na sympozjum w trybie ONLINE!

Zatem zapraszamy wszystkich Państwa do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W WYDARZENIU.

Spotkajmy się wirtualnie - będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie Państwo z nami
w terminie  8-10 kwietnia 2021!  

Poniżej tematy główne tegorocznego sympozjum rogówkowego: 

  • Powierzchnia oka - update
  • Korekcja laserowa w starczowzroczności
  • Procedury łączone w chirurgii przedniego odcinka oka
  • Keratopatie rogówki – nowy/stary problem
  • Nowości w technice diagnostycznej

Chcielibyśmy również poinformować, że tegoroczna Sobota Rezydencka odbędzie się w dniu 27 listopada 2021, podczas XII Śląskiego Meetingu Siatkówkowego w Katowicach!

Spotkajmy się Razem!  Bądźcie z Nami!

Do zobaczenia!

                                          

              dr hab. n. med. Anna Nowińska                                                                  dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
                    V-ce Przewodnicząca                                                                                                      Przewodniczący
        Komitetu Naukowego i Organizacyjnego                                                             Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

  

prof. dr hab. Edward Wylęgała
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

WYDARZENIE PUBLIKOWANE NA STRONIE PTO

 

Studio
. .
. Katowice

8-10 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Oddział OkulistycznyOkręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach